Strona główna » Jednostki organizacyjne » Jednostka » Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze

Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze


Ośrodek jest szczególną formą wsparcia dziennego pobytu dla nieaktywnych zawodowo Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Góra, którzy ze względu na wiek, chorobę, lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych a także zapewnia miejsca w mieszkaniach chronionych osobom pełnoletnim, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Jednostka
Autor informacji:
Informację wprowadził: Dorota Kumanowska
Opublikowany dnia: 2019-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-21
Zmian: 0