Góra

Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze
wita w Biuletynie Informacji Publicznej

ul. Tadeusza Kościuszki 33-35
56-200 Góra
Skrzynka e-mail: info@odposimch.pl

tel. +48 65 511 49 08
fax +48 65 511 49 08

Zapraszamy także na nasze strony
http://www.odposimch.pl

Najnowsze informacje