Strona główna » Jednostki organizacyjne » Oddział » Ośrodek Dziennego Pobytu

Ośrodek Dziennego Pobytu


Celem działania Ośrodka jest:
- poprawa jakości życia Seniorów,
- zapewnienie Seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego,
- integracji społecznej środowiska Seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
- zwiększenia zaangażowania Seniorów w życie społeczności lokalnej,
- kreowanie długofalowej polityki senioralnej na terenie Gminy Góra.
- uczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne miasta,
- wykłady i pogadanki np. na tematy historyczne, artystyczne i z zakresu kultury,
- aktywizacja społeczno-międzypokoleniowa:
- występy dzieci i młodzieży,
- gry i zabawy,
- opowieści seniorów.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Oddział
Autor informacji:
Informację wprowadził: Dorota Kumanowska
Opublikowany dnia: 2019-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-21
Zmian: 0