Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta


Do zadań pracowników merytorycznych (Opiekun, Fizjoterapeuta, Pielęgniarka) w szczególności należy:

- przeprowadzanie postępowań proceduralnych związanych z przyjęciami uczestników zajęć do placówki i rezygnacją z dalszego pobytu oraz pomoc podczas przyjęć codziennych;
- diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokojenia potrzeb uczestników zajęć, w szczególności momentu przyjęcia i rezygnacji z dalszego pobytu;
- udzielanie pomocy i wsparcia socjalnego osobom korzystającym z usług Ośrodka,
- prowadzenie terapii zajęciowej oraz działalności kulturalno-oświatowej, aktywizacyjnej, dla uczestników-odbiorców pomocy;
- sporządzanie sprawozdań, raportów i innych niezbędnych dokumentów;
- zaspakajanie potrzeb edukacyjno-kulturalno - aktywizacyjno – rehabilitacyjno - rozwojowych osób korzystających z usług placówki;
- prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów;
- wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla osób korzystających z usług Ośrodka oraz udzielanie pomocy;
- zaspokajanie potrzeb bytowych, polegające na spędzaniu czasu w placówce bezpiecznie i godnie, możliwości korzystania z urządzeń i środków zapewniających higienę osobistą oraz pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia, pracownikiem socjalnym, rodziną, osobami bliskimi.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji:
Informację wprowadził: Dorota Kumanowska
Opublikowany dnia: 2019-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-21
Zmian: 0