Strona główna » Jednostki organizacyjne » Oddział » Mieszkania Chronione

Mieszkania Chronione


Celem funkcjonowania mieszkania chronionego jest:
- zapewnienie usług bytowych osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
- nauka, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności w radzeniu sobie z występującymi problemami,
- zapobieganie przechodzenia reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej
- usamodzielnienie osób skierowanych do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, readaptacja i powrót do środowiska.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Oddział
Autor informacji:
Informację wprowadził: Dorota Kumanowska
Opublikowany dnia: 2019-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-21
Zmian: 0